Omroepvereniging Decibel
wat was wat is het verschil hoe het klinkt media contact

Deze website heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over het oorspronkelijke Radio Decibel en de voortzetting daarvan: de Omroepvereniging Decibel.

Welcome to 'The Original...' dit is het verschil!

Wat is het oorspronkelijke Decibel?
Tijd voor duidelijkheid.

Dit is de website van Omroepvereniging Decibel. Opgezet om duidelijkheid te scheppen in de verwarring die heerst rond het gebruik van de naam 'Radio Decibel'. De berichtgeving over zowel de geschiedenis van het oorspronkelijke Decibel, als over de nieuwe spelers is chaotisch, vaak gekleurd en veelal onjuist. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wat is er waar misgegaan en wat kunnen we in de toekomst verwachten? We stellen ons eerst even voor:

Dacostakade 97 Het oorspronkelijke Decibel is de Omroepvereniging Decibel, opgericht in 1985, door de medewerkers van de toenmalige Amsterdamse radiopiraat Radio Decibel. Doelstelling: het verzorgen van -legale- radiouitzendingen, hetgeen in 1985 ook daadwerkelijk via de Amsterdamse kabel mogelijk werd. Tot op de dag van vandaag is de vereniging actief en treedt zij op als rechtspersoon- en beheerder van het erfgoed van het oorspronkelijke Radio Decibel.

Het oorspronkelijke Decibel is een mix van:
  • bewezen succes, reputatie (de geschiedenis)
  • een organisch ontstane oorspronkelijke formule
  • een muziekformat
  • de visie en inzet van de oorspronkelijke oprichters en anderen die er vanaf het begin bij betrokken zijn

Maar sinds 2007 heeft Decibel óók te maken met nieuwe mensen die zich hebben aangesloten en 2 nieuwe partijen die aanspraak menen te maken op het gebruik van de naam Decibel en gelijknamige websites. Tijd voor duidelijkheid.

De geschiedenis:
Decibellers op top-niveau De geschiedenis van Decibel is bekend. Aan die geschiedenis is een verwachtingspatroon verbonden. Wijzelf, luisteraars en collega's verwachten van een echt Decibel iets bijzonders: Kwaliteit. Originaliteit. Een alternatief. Succes. Populariteit. Professionaliteit. En qua geluid: Tomorrow's Music Today.

De mensen achter Decibel hebben later stuk voor stuk bewezen ook in een professionele omgeving te scoren. Velen van hen hebben indrukwekkende loopbanen bij de media achter de rug (of hebben die nog steeds). Allen weten nog feilloos wie of wat Decibel was/is en hoe dat vandaag de dag zou moeten klinken.

De mensen:
Dezelfde mensen van weleer, met dezelfde insteek, mentaliteit en expertise. Naast degenen die in latere projecten van Decibel actief zijn of zijn geweest, zijn er op de achtergrond ook altijd anderen die onder de juiste randvoorwaarden hun medewerking geven.

Oorspronkelijke Decibellers zijn: René de Leeuw, Daniel Dekker, Rob van Someren, Lion Keezer, Jeroen van Inkel, Theo Visser, Cees Kreuger, Ruud Huisman, Adam Curry, Frank van Houten, Roderick Veelo, Simone Walraven, Hanno Dik en andere, minder bekende namen. Allemaal originele Decibellers die een voortzetting van hun station in eigentijdse vorm toejuigen. Maar wel: een Decibel terug zoals het hoort. Hiervoor zijn de meesten -mits onder de juiste randvoorwaarden- nog steeds beschikbaar. Nieuwe echte Decibellers zijn o.a.: Steven Lambeck (muziek), DJ Rev Moon (mixes) en Edo Peters

De formule:
Is eigenlijk net zoiets als het geheim van de samenstelling van Coca Cola. Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard omdat er net IETS ontbrak. De formule werkt ook alleen als de oorspronkelijke ingrediënten de basis van het bouwwerk vormen. Een stevige fundering die het voorbeeld moet zijn voor nieuwkomers die zich Decibel nog eigen moeten maken.

Wat de gevolgen zijn als een derde partij alleen de naam gebruikt merk je direct als je kijkt en luistert naar wat er gebeurd is in Eindhoven, in Amsterdam in 2007, of wat er momenteel gebeurt op de huidige webstream van Bas Emons en op de FM frequenties van het Decibel van Boomerang. Eigenlijk net zoiets als het huidige Veronica (nu in handen van de Telegraaf): alleen nog aanwezig als merknaam, maar niets meer over van de oorspronkelijke magie; de ziel is eruit. De Omroepvereniging Decibel bewaakt de oorspronkelijke formule en heeft tot nu toe een waakvlammetje laten branden: de webstream dB962: Je HOORT het verschil...

Studio's Het muziekformat:
Vanaf dag 1 beschikt Decibel over een muzieksamensteller met zeldzame kwaliteiten: René de Leeuw. Hij is de architect van zowel het vroegere als het huidige muziekformat. Zijn enthousiasme voor muziek weet hij nog altijd over te brengen op anderen. Echte Decibellers varen blind op hem, maar weten omgekeerd ook zèlf de juweeltjes uit het aanbod op te pikken en op hun beurt het enthousiasme over te brengen op collega's en luisteraars.

Recent is gebleken dat de manier waarop Decibel nieuwe muziek ontdekt nu, anno 2015, nog even goed werkt als dat in de jaren-80 het geval was. Het huidige Decibel geluid is in dB962 nog net zo herkenbaar als toen. Ook de dB hits van toen zijn er allemaal nog en vormen een belangrijk deel van de muziekmix. Het muziekteam is bovendien versterkt met Steven Lambeck, iemand van een nieuwe generatie die over dezelfde smaak en capaciteiten beschikt.

De legale start in 1985

De Decibel Omroep Vereniging

Sinds 1985 is de enige juridische rechtsvorm van het oorspronkelijke Decibel een omroepvereniging, die nog steeds in handen is van de oorspronkelijke oprichters. De oorspronkelijke voorzitter Daniel Dekker heeft de hamer in 2010 overgedragen aan Lion Keezer. Anno 2015 is in deze vereniging alles samengevat wat het oorspronkelijke Decibel vertegenwoordigt: de mensen, formule, format etc. Met andere woorden: het erfgoed. De betrokken oorspronkelijke Decibellers zien het als hun taak dit erfgoed te beschermen en waar/indien mogelijk voort te laten leven.

René de Leeuw, Lion Keezer, Rob van Someren en Daniël Dekker zijn daar de afgelopen jaren ook daadwerkelijk middels diverse projecten actief mee bezig geweest. (dB webstream (2001), project MagicFM (2003), Decibel Amsterdam 94.9 (2007), Decibel van Boomerang (2008), dB962 (2009)

zie ook: Wat is db962?