Omroepvereniging Decibel
wat was wat is het verschil hoe het klinkt media contact

Deze website heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over het oorspronkelijke Radio Decibel en de voortzetting daarvan: de Omroepvereniging Decibel.

Wat gebeurde er in 2009 met dB962

Teveel verschil...

Opgeheven De oprichting van dB962 was aanvankelijk het resultaat van een kortstondige samenwerking tussen enkele leden van de Omroepvereniging Decibel en het in het voorjaar van 2009 opgerichte internetstation XTRA108, een initiatief van technicus Jeroen Westermaat i.s.m. toenmalige hosting provider Dennis Paap (Streamking).

Het gezamenlijke doel was op dat moment het oorspronkelijke Decibel geluid weer hoorbaar te maken en daarmee zowel de luisteraars, radiocollega's als de nieuwe Decibelpartijen te laten horen hoe Decibel volgens de oprichters éigenlijk had moeten klinken.

Als naam werd gekozen voor dB962, in naam en logo een duidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke Decibel. Jeroen Westermaat bouwde de techniek en Dennis Paap leverde de webstream, webhosting en legde de domeinnaam vast. )*

De muziek van het station werd geprogrammeerd door René de Leeuw en nieuwkomer Steven Lambeck. Lion Keezer maakte de websites van dB962 en de Omroepvereniging Decibel en produceerde de content en TOTH/jingle vormgeving in oorsponkelijke dB stijl. Het project kreeg aanvankelijk een 'officieel goedkeuringsstempel' van de Omroepvereniging Decibel.

dB962 was op dat moment geen rechtspersoon maar een hobbyproject, opgezet uit eigen middelen en bijdragen van de betrokkenen.

Overleg in de golfshop Wel was het de bedoeling om het internetstation op termijn zo veel mogelijk uit te bouwen, ook met een live studio en gepresenteerde programma's. Hiertoe werd gezocht naar passende huisvesting. Deze werd op aandringen van Jeroen Westermaat gevonden bij een bevriende relatie in Heiloo.

Apparatuur van Jeroen Westermaat, aangevuld met onderdelen en hulp van Dennis Paap werden in een oude portacabin opgesteld achter een golfshop in Heiloo waarvandaan in september de dB962 stream werd voortgezet.

In die dagen zoekt Bas Emons onverwacht contact met Westermaat en dB962 en stelt hen op de hoogte van zijn situatie, de juridische stappen welke hij tegen Karsten onderneemt om zijn 'Decibel' terug te krijgen en de voortgang daarvan. Hij weet hen daarbij te overtuigen van zijn aanspraken op de naam Decibel en het belangrijkste webdomein www.decibel.nl

Bas Emons, met wie de Omroepvereniging Decibel in 2007 al eerder samenwerkte in het project Radio Decibel Amsterdam 94.9 FM, heeft dan middels een kortgeding net de controle over de website www.decibel.nl van de rechter -tijdelijk- teruggekregen. Enthousiast over het echte Decibel geluid dat hij hoort, stelt hij voor dat dB962 zijn webstream aldaar gaat produceren, waardoor dat geluid toch weer onder de naam Decibel hoorbaar zou zijn.

Nadat de Omroepvereniging aanvankelijk zeer terughoudend reageerde ('waarom niet gewoon op eigen kracht, het ging net zo goed...') werd op aandringen van Jeroen, Dennis en Rob tóch 'afgesproken' dat dB962 in de rol van onafhankelijk producent de programmering voor Bas Emons' www.decibel.nl webstream én toekomstige stations zou kunnen gaan verzorgen. Belangrijkste argument was dat op die manier de Buma/Stemra verplichtingen konden worden afgewend op het Decibel van Emons. Andere voorwaarde was dat Bas Emons zich uitsluitend zou gaan bezighouden met sales, zijn rechtszaak en op zoek zou gaan naar etherfrequenties.

Op 20 november ging bij dB962 de knop om, werd de vormgeving aangepast en werd de stream als testuitzending alleen nog onder de naam Decibel via Bas Emons’ www.radio-decibel.nl doorgegeven.

Portacabin geen plek voor Decibel De testperiode is qua luistercijfers direct een hit, maar tussen de partners verloopt de samenwerking stroef. De Decibellers voelen zich er niet thuis en het blijkt onmogelijk met zowel de groep Heiloo als met Bas Emons goede, bindende afspraken te maken. Inhoudelijk zijn er ook teveel verschillen van opvatting. Het vertrouwen bereikt echter een dieptepunt als blijkt dat huisbaas Rob Roest, zonder medeweten van anderen en op naam van zijn golfshop, contracten met Emons probeert af te sluiten en allerlei andere aspiraties blijkt te hebben (waaronder die van DJ/muzieksamensteler) die niet bij Decibel passen. Ook Dennis Paap blijkt onbetrouwbaar en eigent zich de domeinnaam van db962 toe die hij later weigert terug te geven aan de omroepvereniging. Nieuwkomer Bas Emons' prioriteit is -in afwachting van de uitkomst van zijn juridische acties- de 'Decibel' stream draaiende te houden, totdat hij t.z.t weer een eigen station in gebruik kan nemen. Hij maakt op dat moment geen duidelijke keuze.

Update aug. 2010: inmiddels is ook de samenwerking van Emons met de produktiegroep in Heiloo beëindigd en is Emons voornemens een studio in te richten in Amsterdam - hetgeen echter nooit gebeurt.

Op 15 december 2009 is de maat vol en trekt de Decibel Omroepvereniging zich uit het project terug, waarmee het experiment dB962 definitief is beëindigd.

Westermaat CS kondigen aanvankelijk aan vanuit Heiloo zelfstandig verder te gaan onder de naam 'Newstyleradio', maar zijn op 15 augustus 2010 gestart met testen onder de naam PINGFM. Vanaf 1 september 2010 draait daar een reguliere nonstopmuziek programmering.

De Decibel Omroepvereniging gaat met een nieuw en uitgebreid bestuur (Lion Keezer - voorzitter, Ralph Moonen - penningmeester en René de Leeuw - algemeen bestuurslid) actief nieuwe mogelijkheden onderzoeken om het échte geluid van Decibel Radio blijvend terug te brengen.

)* Internetdomeinen 'www.dB962.nl' en 'www.db962.com' (destijds 'gekaapt' door het inmiddels opgeheven DP Internet Service van Dennis Paap) zou aan de Omroepvereniging Decibel worden teruggegeven, maar een gefrustreerde Paap weigerde dit. Nadat Paap ze had laten verlopen heeft de omroepvereniging de domeinnamen opnieuw kunnen claimen en inmiddels weer in gebruik genomen voor het nieuwe project dat medio 2015 is gestart.

Zie ook: Wat was dB962 en hoe begon het?

Herrie in Heiloo

Testuitzending vanuit Heiloo...Het echte Decibelgeluid was via dB962 weer heel even hoorbaar. Geprogrammeerd door dB's René de Leeuw en Steven Lambeck ontstaat er weer herkenning en waardering. Een hoorbaar alternatief voor zowel het Decibel van Boomerang als voor veel andere radiostations. Al in de eerste week vertwintigvoudigt het aantal luisteraars.

In de testperiode van dB962 wordt echter niet alleen de studioapparatuur uitgetest, maar ook de samenwerking tussen de nieuwe huisbaas en de Decibel Omroepvereniging. En helaas... de golfshop in Heiloo blijkt al heel snel geen juiste partner en omgeving te zijn voor een succesvolle wedergeboorte van een nieuw 'Decibel' zoals dat de Omroepvereniging Decibel voor ogen staat. De situatie is ook al vanwege de afstand onwerkbaar en de nieuwe partners tonen zich grillig en onbetrouwbaar in hun afspraken. Het blijkt al snel een slechte keuze.

2009: Experiment dB962 beëindigd

Ondanks het succes qua luistercijfers blijken de verschillen onoverkomelijk, wordt de balans opgemaakt en knopen doorgehakt.

Conclusies:

 • De hobby-achtige samenwerking biedt te weinig waarborgen voor een evenwichtig en eenduidig programma- en PR beleid.
 • De Omroepvereniging Decibel ziet Heiloo niet als de ideale plek om vanuit te opereren. Een echt Decibel hoort nu eenmaal in Amsterdam.
 • 'Heiloo' wil totale vrijheid van handelen wat onmogelijk is als er onder de naam Decibel wordt uitgezonden en men gehouden is aan de formule, format en strategie van de Omroepvereniging Decibel.
 • Het uitzenden onder de naam Decibel onder verantwoordelijkheid van Bas Emons geeft vooralsnog geen voldoende garantie voor voortzetting van de oorspronkelijke Decibelformule en daadwerkelijke invloed daarop van de Omroepvereniging in de toekomst.
 • Omroepvereniging Decibel wil geen partij zijn of betrokken raken in het zakelijk/juridisch geschil tussen Emons en Karsten.
Op 15 december 2009, na precies 1 maand proefuitzendingen vanuit Heiloo is besloten dat:
 1. de Omroepvereniging Decibel, die -op grond van de oprichting en registratie in 1985- zelfstandig aanspraak kan maken op gebruik van de naam Decibel voor radiouitzendingen, zich geheel uit het project terugtrekt en zélf nieuwe samenwerkingen zal zoeken en initiatieven gaat ontplooien om in de nabije toekomst het échte Decibelgeluid te laten terugkeren.
 2. Jeroen Westermaat, Dennis Paap en huisbaas Rob ('de groep Heiloo') op eigen kracht en onder een nieuwe naam)* een programma vanuit de portacabin in Heiloo gaan voortzetten.
  (Naar later bleek zou men echter -tegen alle afspraken in- toch nog geruime tijd de 'Decibel' webstream van Bas Emons blijven produceren)

  )* UPDATE: Op 15 aug. 2010 zijn ook Bas Emons en de productiegroep in Heiloo uiteengegaan en is er een einde gekomen aan de 'Decibel'-stream die daar sinds november 2009 draaide.

  Emons' webstream en enkele Belgische etherfrequenties die daarna korte tijd onder de naam 'Radio Decibel 106 The Original' uitzonden hadden niets met het originele Decibel te maken; geen van de mensen achter deze uitzendingen zijn in het verleden ooit betrokken geweest bij het originele Radio Decibel. De Omroepvereniging Decibel distantieert zich met nadruk van deze activiteiten, maar is wel verheugd over het feit dat men nu onder een eigen naam verder gaat en beide partijen vanaf dat moment geen conflict of interest meer hebben.


2012 - 2015: dB962 weer terug waar het hoort

Sinds medio 2011 heeft de Decibel Omroepvereniging de webstream dB962 weer in gebruik. Muzieksamenstellers René de Leeuw en Steven Lambeck zorgen tot op de dag van vandaag voor het originele Decibel geluid met de beste muziek van nu en toen.
Vrijwel dagelijks worden er nieuwe platen toegevoegd en natuurlijk iedere maand een nieuwe 'Top Of The Hour' met de nieuwste dB962 hits.


2015: ...het échte Decibel geluid weer terug op de radio?

db962 maakt alle verschil...
Sinds 3 juli 2015 is er weer een begin gemaakt met live gepresenteerde uitzendingen. Vanuit een nieuwe studio, ieder weekend van vrijdag tot en met zondagavond. Tomorrow's Music Today.

Tot 18 september a.s. zal dit nog het karakter hebben van testuitzendingen, waarin format, vormgeving en crew zal worden uitgebreid en ge-finetuned.

Het team zal de vakantietijd en de zomer benutten om alles voor te bereiden op een feestelijke (her)opening in september. dB962

Op 18 september, de vrijdag na de officiële verjaardag (17 september 1977) van het oorspronkelijke Radio Decibel, gaat dB962 pas écht van start in de vorm die we voor ogen hebben.

Nieuwe maar ook een groot aantal oorspronkelijke Decibel DJ's zoals Rene de Leeuw, Ruud Huisman, Lion Keezer en andere nog nader bekend te maken namen verzorgen dan ook weer de beruchte 'Nachtelijke Escapades'! Dan ook zal de dB Dance Report weer terugkeren en wekelijks worden uitgezonden.

De website van db962 maakt gebruik van van de URL's www.db962.nl en www.db962.com.
The future is Now. Stay tuned...

dB962 Facebook groep | Decibel OV op Facebook
Twitter: twitter.com/db962 - @db962 | Webstream db962