Omroepvereniging Decibel
wat was wat is het verschil hoe het klinkt media contact

Deze website heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over het oorspronkelijke Radio Decibel en de voortzetting daarvan: de Omroepvereniging Decibel.

Bepaal zelf het verschil...

Radio Decibel anno 2015 - verwarring?

Drie partijen zijn momenteel actief betrokken bij radiostations met de naam Decibel:
...maar alleen echt is echt: er is maar 1 'Original' en die hoor je hier
De Omroepvereniging Decibel Bas Emons Pierre Karsten (Boomerang)
De mensen achter het oorspronkelijke Radio Decibel 96.2 uit Amsterdam. Beheert het 'erfgoed', toont dit middels de webstream dB962.

Wil oorspronkelijke Decibel formule en geluid terug, liefst in de ether en onder de naam die zij bedacht en grootgemaakt heeft: Radio Decibel.

In de periode 2007 - 2009 is de Omroepvereniging Decibel een kortstondige samenwerking aangegaan met een groep onder leiding van Bas Emons, die op dat moment een zender in Amsterdam op 94.9 FM exploiteerde en was het echte Decibel weer -heel even- terug.

Op de radio zal in september 2015 een nieuwe start worden gemaakt als dB962

The Original
Nam samen met Perry Oerlemans een lokaal station over in Nuenen, Brabant dat sinds midden jaren-90 ook de naam Decibel gebruikte en registreerde...

Begon in 2007 Radio Decibel in Amsterdam. In 2008 is Emons een samenwerking aangegaan met Pierre Karsten (Boomerang) waardoor City FM kon worden overgenomen. Vlak daarna kregen de twee partners ernstige onenigheid en werd Emons na 3 weken aan de kant gezet.

Wil naam en zijn deel van het bedrijf terug dat hij 'verloor' aan Pierre Karsten.
De kansen daarop zijn nog niet helemaal verkeken, een bodem- procedure loopt -na 6 jaar!- nog steeds...

Amsterdam 94.9 FM
De huidige exploitant van de Radio Decibel/City FM frequenties.

Claimt recht op gebruik van de merknaam en websites door 'overname' van zowel het Eindhovense 'Decibel' van Perry Oerlemans als het Amsterdamse station van Bas Emons.

Nog steeds in conflict met Emons die betwist dat de overname daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en daarover een bodemprocedure heeft aangespannen die na zes jaar zijn ontknoping lijkt te naderen.

Radio Decibel FM
Ex piraat Radio Decibel 96.2 FM uit Amsterdam. De eerste, de echte. Registreerde de naam in Brabant. Kwam in 2007 naar Amsterdam Exploiteert huidige 'Decibel' via o.a. voormalige FM kavels CityFM

Omroepvereniging Decibel is geen partij in het geschil Emons-Karsten. Wel betreurt zij ten zeerste dat derden de merknaam Decibel hebben kunnen vastleggen in de jaren-90, een periode ver voor de etherfrequentieveilingen, toen terugkeer in de ether nog onhaalbaar leek. Zij blijft overigens aanspraak maken op het gebruik van de naam Decibel voor radiouitzendingen. In de oprichtingsakte van de vereniging uit 1985 staat dit immers duidelijk omschreven.

Zich volledig bewust van het veranderde radiolandschap en de rol die daarin nog gespeeld kan worden, zoekt de Omroepvereniging Decibel onverkort naar mogelijkheden om haar format -liefst onder de eigen naam- toch weer terug te brengen in de ether.

Er zijn diverse scenario's waaronder: Nieuwe distributiekanalen

  • zelf claimen van de naam Decibel voor radiouitzendingen, dit staat immers reeds zo omschreven in de oprichtingsakte uit 1985
  • samenwerking met partijen die momenteel de merknaam Decibel claimen - al lijkt dit met de huidige betrokkenen uitgesloten
  • samenwerking met andere bestaande frequentiehouders
  • zelfstandige verkrijging van een etherfrequentie al dan niet onder de naam Decibel
  • uitzendingen via internet en andere digitale distributiemedia die in de nabije toekomst steeds belangrijker worden
  • overige scenario's

Wat Emons vs Karsten betreft: deze staan lijnrecht tegenover elkaar, zowel in de rechtzaal als in de media. Omroepvereniging Decibel staat daar geheel buiten en heeft met geen van beide partijen overeenkomsten of zakelijke betrekkingen. De rechter heeft in kort geding eerder beslist dat over het gebruik van de merknaam Radio Decibel en de website 'www.decibel.nl' alleen in de -door Emons aangespannen- bodemprocedure definitief kan worden beslist.

Maar in maart 2010 heeft de rechter in hoger beroep bepaald dat het domein van de website www.decibel.nl -in afwachting van een definitief vonnis in de lopende bodemprocedure- vooralsnog niet aan Emons toekomt maar aan zijn vroegere partner Perry Oerlemans. Het is inmiddels weer in gebruik genomen door het Decibel van Karsten waar Oerlemans commercieel directeur is.

In augustus 2010 melden betrouwbare bronnen binnen de 'Decibel'-organisatie van Karsten dat deze in zee wil met het station 'NRJ', eigendom van een Franse mediaorganisatie die op franchise basis actief is in vele landen. De programmastaf heeft -volgens insiders- in Duitsland zelfs een programma- en formulepresentatie gehad. Dit zou betekenen dat men op een naamsverandering aanstuurde toen het uiterst onzeker werd of de naam Decibel in de toekomst nog kan worden gehandhaafd. Bij NRJ krijgt men echter al snel lucht van de controverses rond Karsten en blaast men de deal af.

In de tweede helft van 2013 blijken de luistercijfers nog steeds tegen te vallen en zou er een format verandering worden overwogen onder de naam 'Decibel Gold'. Dit conflicteert echter met eventuele aanspraken op de naam 'Gold' door Radio 10.

Internet
De Decibel Omroepvereniging heeft inmiddels de webstream dB962 in gebruik en draait tot op de dag van vandaag een echt Decibel muziekformat. Lang is gezocht naar nieuwe mogelijkheden en die lijken er nu te zijn. Inmiddels is er weer een nieuwe studio waarvanuit op 18 september 2015 weer gepresenteerde uitzendingen zullen gaan plaatsvinden, gebaseerd op de echte Radio Decibel formule, met oorspronkelijke en ook nieuwe jonge DJ's en medewerkers.

Bas Emons draait -in afwachting van een definitieve beslissing van de rechter in de bodemprocedure die nu al 6 jaar loopt- nog steeds vanuit een computer in zijn huis een eigen webstream onder de naam 'Decibel'. Deze webstream en enkele Belgische etherfrequenties die in 2009 onder de naam 'Radio Decibel 106 / The Original' uitzonden hebben en hadden niets met het originele, oorsponkelijke Decibel te maken. De Omroepvereniging Decibel distantieert zich met nadruk van al deze activiteiten. Ook heeft zij meerdere malen -zonder succes- bij Emons er op aangedrongen te stoppen met uitingen als 'the Original' of 'Tomorrows Music Today' die niet te maken hebben met zijn muziekstream.

De groep 'Heilo' van Jeroen Westermaat is wel gestopt met alle activiteiten onder de Decibel naam en is vanuit de portacabin in Heiloo zelfstandig doorgegaan onder de naam 'Pingfm'.

Geen van de mensen achter huidige 'Decibel' radiostations of webstreams zijn in het verleden ooit betrokken geweest bij het originele Radio Decibel. Zij maken slechts gebruik van de onduidelijkheid die is ontstaan over het gebruik van de merknaam Radio Decibel, die helaas niet meer in handen is van de groep die deze legendarische naam in de jaren-80 in Amsterdam, op de 96.2 FM heeft opgebouwd...